Nová zelená úsporám 2023

Nejefektivnější dotační program v ČR zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (zateplení), novostavby s velmi nízkou energetickou náročností, šetrné způsoby vytápění, obnovitelné zdroje energie a adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu.

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Přispívá k úspoře energie v konečné spotřebě a stimulaci ekonomiky ČR spolu s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

V letech 2014-2021 přispěl program na energetické úspory více než 74 tisícům příjemců celkem 16 miliardami korun. V roce 2021 přechází program do další etapy. Financována je nejprve z Národního plánu obnovy, od konce roku 2022 z Modernizačního fondu.

V listopadu 2022 je vyhlášen podprogram Nová zelená úsporám Light. Určen je seniorům a domácnostem s nižšími příjmy na rychlá a snadno realizovatelná energeticky úsporná opatření na rodinných domech.

Program Nová zelená úsporám podporuje

 • Renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, podlah, výměny oken a dveří)
 • Stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy)
 • Nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Solární termické a fotovoltaické systémy
 • Výměny neekologických zdrojů tepla za tepelná čerpadla či lokální zdroje na biomasu
 • Akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, využívání odpadní vody
 • Zelené střechy, venkovní stínicí techniku
 • Využívání tepla z odpadní vody, ohřev vody
 • Systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT)
 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla
 • Výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů

Zdroje financování

V letech 2014-2021 je program financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

V následujícím programovém období od roku 2021 je v prvních letech financován z Nástroje pro oživení a odolnost (RRF – Recovery and Resilience Facility) v Národním plánu obnovy (19 mld. Kč), později z Modernizačního fondu (program HOUSEnerg, 55 mld. Kč).

Výše podpory

Výše podpory je závislá na provedených opatřeních a může dosáhnout až 50 % celkových výdajů. V případě kombinace více opatření může podpora vyšplhat až na 60 %. Obyvatelé Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje získají navíc bonus 10 %.

Podprogram Nová zelená úsporám Light

Určen je vlastníkům rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou.

Podporuje snadno realizovatelná a časově nenáročná zateplení menšího rozsahu.

Podpora až 150 000 Kč na jeden rodinný dům.

 • Peníze se vyplácí předem
 • Podpora až 100 % realizačních výdajů
 • Paušální částky – jednoduchý výpočet dotace
 • Jednoduché vyřízení žádosti bez nutnosti energetického posouzení a faktur.