Ceník

Všechny ceny jsou pouze orientační a slouží k představě cenové relace. Každá zakázka je posuzována individuálně a dle rozsahu.


Konzultace

Zdarma

0,00Kč


Geometrický plán staveb

Zaměření stavby pro kolaudaci nebo zápis do katastru nemovitostí

od 5 500Kč


Hydrogeologický posudek

Zjištění znečištění horninového prostředí a zejména podzemních vod, analýzou odebraných vzorků

od 25 000Kč


Měření radonového inexu

Zjištění úrovně radonu z geologického podloží

od 2 500Kč


Architektonická studie

Komplexní návrh řešení požadovaného záměru

od 15 000Kč


Projekční činnost

Komplexní řešení projektové dokumentace pro stavební úřad

individuálně


Stavební činnost

Generální dodávka staveb na klíč

Individuálně


Kolaudace staveb

Zajištění kompletní dokumentace potřebné pro kolaudační řizení, včetně asistence/zastoupení.

od 10 000Kč